Kres.info

ÚZEMNÍ ROZHODOVÁNÍ

Komu je kurz určen

pro úředníky a vedoucí úředníky krajských úřadů, stavebních úřadů, obecních úřadů, projektanty, investory, pracovníky dotčených orgánů, správce inženýrských sítí, pracovníky realitních kanceláří a bytových družstev

Akreditace

Kurz je akreditován MV ČR (zákon č. 312/2002 Sb., § 20) pro průběžné prezenční vzdělávání (číslo akreditace: AK/PV-197/2009) a zároveň i jako průběžné prezenční vzdělávání pro vedoucí úředníky (číslo akreditace: AK/VE-109/2009). Účastníci kurzu obdrží osvědčení.

Obsah

Obsahem kurzu bude podrobný výklad jednotlivých ustanovení stavebního zákona na úseku územního rozhodování s důrazem na ta ustanovení, v nichž se ukazuje nejvíce nejasností. Odborný program kurzu: • Obecné informace - závazná stanoviska orgánů územního plánování, majetkoprávní doklady pro umístění a povolení záměru, účast veřejnosti v řízeních podle stavebního zákona. • Problematika části třetí stavebního zákona v rozsahu – záměry, které nevyžadují územní rozhodnutí ani územní souhlas, druhy územních rozhodnutí, územní řízení, územní řízení s posouzením vlivu na životní prostředí, společné územní a stavební řízení, společný územní souhlas se souhlasem s provedením ohlášené stavby. • Základní informace o věcném záměru nového stavebního zákona. • Dotazy a náměty, diskuze.

Základní informace

Variabilní symbol:192021
Název školení:ÚZEMNÍ ROZHODOVÁNÍ
Místo konání:Bílý dům, Praha 8, U meteoru 6, sídlo Obv. úřadu Praha 8 (mapa a popis cesty)

Pozn.: metro B-Palmovka, dále jednu zastávku tramvají směr Bulovka, výstup stanice Libeňský zámek

Datum:3. 10. 2019
Časový rozvrh:9 - 14 h
Lektor:Ing. Marcela Pavlová
V ceně zahrnuto:Součástí účastnického poplatku je malé občerstvení a písemné materiály.
Účastnický poplatek:1990 Kč (Vzhledem k akreditaci je cena kurzu osvobozena od daně z přidané hodnoty podle § 57 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb.,o dani z přidané hodnoty, v platném znění.)
Přihlásit se

Kontakt