Kres.info

STAVEBNÍ ŘÁD

Komu je kurz určen

pro úředníky a vedoucí úředníky krajských úřadů, stavebních úřadů, obecních úřadů, projektanty, investory, pracovníky dotčených orgánů, správce inženýrských sítí, pracovníky realitních kanceláří a bytových družstev

Akreditace

Kurz je akreditován MV ČR (zákon č. 312/2002 Sb., § 20) pro průběžné prezenční vzdělávání (číslo akreditace: AK/PV-196/2009) a zároveň i jako průběžné prezenční vzdělávání pro vedoucí úředníky (číslo akreditace: AK/VE-108/2009). Účastníci kurzu obdrží osvědčení.

Obsah

Jednotlivé formy povolování staveb. Nová úprava společného územního a stavebního řízení. Změny příslušností u obecných, speciálních a jiných stavebních úřadů. Stavební úřady jako dotčené orgány. Kolaudace staveb. Zásadní změny u řízení podle zvláštního zákona o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací. Vybrané změny dalších částí stavebního zákona a dalších zákonů. Základní informace o věcném návrhu nového stavebního zákona. Diskuze.

Základní informace

Variabilní symbol:192031
Název školení:STAVEBNÍ ŘÁD
Místo konání:Bílý dům, Praha 8, U meteoru 6, sídlo Obv. úřadu Praha 8 (mapa a popis cesty)

Pozn.: metro B-Palmovka, dále jednu zastávku tramvají směr Bulovka, výstup stanice Libeňský zámek

Datum:31. 10. 2019
Časový rozvrh:9 - 14 h
Lektor:JUDr. Vladimíra Sedláčková
V ceně zahrnuto:Součástí účastnického poplatku je malé občerstvení a písemné materiály.
Účastnický poplatek:1990 Kč (Vzhledem k akreditaci je cena kurzu osvobozena od daně z přidané hodnoty podle § 57 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb.,o dani z přidané hodnoty, v platném znění.)
Přihlásit se

Kontakt