Kres.info

PRÁVNÍ ÚPRAVA CESTOVNÍCH NÁHRAD
(Pracovní cesty a cestovní náhrady 2019 a 2020)

Komu je kurz určen

pro pracovníky veřejné správy a ekonomických a personálních útvarů v příspěvkové a podnikatelské sféře

Akreditace

Kurz je akreditován MV ČR (zákon č. 312/2002 Sb., § 20) pro průběžné prezenční vzdělávání (číslo akreditace: AK/PV-784/2012) a zároveň i jako průběžné prezenční vzdělávání pro vedoucí úředníky (číslo akreditace: AK/VE-563/2012). Účastníci kurzu obdrží osvědčení.

Obsah

Co je a co není pracovní cesta, služební cesta, komu a kdy cestovní náhrady přísluší a komu je lze poskytnout, financování cestovních náhrad z vnějších zdrojů (ESF, dotace, granty), zahraniční experti, agenturní zaměstnanci, zaměstnanci cizinci, cestovní výdaje v jiných právních vztazích, podstatný vliv některých ustanovení pracovní smlouvy na cestovní náhrady, povinnosti zaměstnavatele a zaměstnance, podmínky konání pracovní cesty, používání tiskopisů cestovní příkaz, cestovní náhrady při odborném vzdělávání zaměstnanců, náhrady při výkonu práce doma vs. práce z domu, přerušení pracovní cesty, prokazování a výpočet výše jednotlivých druhů cestovních náhrad (jízdní výdaje veřejnou hromadnou dopravou, MHD a při používání soukromých vozidel, výdaje za ubytování, nutné vedlejší výdaje, stravné, zahraniční stravné, kapesné, bezplatně poskytnuté jídlo), stravné a menu stravenky (strava za sníženou úhradu), postup v případech, které zákoník práce neřeší, zvláštnosti při cestách letadly, záloha na cestovní náhrady a jiné výdaje, termíny a postupy jejího vyúčtování, používání firemních a soukromých platebních karet k úhradě výdajů při pracovní cestě, vypořádání cestovních náhrad, doplatek, přeplatek, zaokrouhlování, archivace, kurzy pro přepočet měn při vyúčtování a účtování o cestovních náhradách, možné způsoby snížení administrativy, daňové souvislosti, změny pro rok 2020 (bude-li známa novela zákoníku práce), diskuze, odpovědi na dotazy (vč. daně silniční), řešení konkrétních problémů.

Základní informace

Variabilní symbol:192048
Název školení:PRÁVNÍ ÚPRAVA CESTOVNÍCH NÁHRAD
(Pracovní cesty a cestovní náhrady 2019 a 2020)
Místo konání:Dům kultury m. Ostravy (dříve DK Vítkovice), 28. října 124, Ostrava (mapa a popis cesty)
Datum:12. 12. 2019
Časový rozvrh:9 - 14.30 h
Lektor:Ing. Karel Janoušek
V ceně zahrnuto:Součástí účastnického poplatku je oběd, občerstvení a písemné materiály.
Účastnický poplatek:2090 Kč (Vzhledem k akreditaci je cena kurzu osvobozena od daně z přidané hodnoty podle § 57 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb.,o dani z přidané hodnoty, v platném znění.)
Přihlásit se

Kontakt