Kres.info

UPLATŇOVÁNÍ DPH V ROCE 2019 A ZMĚNY PRO ROK 2020

Komu je kurz určen

pro pracovníky ekonomických útvarů

Obsah

Výklad bude zaměřen především na aktuální problémy při uplatňování DPH a změny v uplatňování DPH pro rok 2020 a další praktické problémy spojené s uplatňováním zákona o DPH podle aktuální právní úpravy. Výklad bude zaměřen zejména na: - základní informace o aktuálním stavu národní a evropské legislativy v oblasti DPH, - změny ve vymezení základních pojmů pro rok 2020, - místo plnění při dodání zboží, pořízení zboží z jiného členského státu a změny pro rok 2020, - uplatňování DPH u jednoúčelových a víceúčelových poukazů, - pravidla pro dodání zboží v řetězci od 1. 1. 2020, - pravidla pro dodání zboží v režim skladu (call-off stock) od 1. 1. 2020, - základ a výpočet daně a opravy základu daně, - sazby daně a očekávané změny pro rok 2020 ve vazbě na novelu zákona o evidenci tržeb, - osvobození od daně bez nároku na odpočet daně, - prokazování osvobození od daně při dodání zboží do jiného členského státu a změny od 1. 1. 2020, - nárok na odpočet daně v roce 2019 a v roce 2020, - zvláštní režim pro cestovní službu a navrhované změny pro rok 2020, - režim přenesení daňové povinnosti v roce 2019 a v roce 2020, - správa daně v tuzemsku v roce 2019 a v roce 2020, - aktuální problémy při podávání daňových přiznání a kontrolních hlášení.

Základní informace

Variabilní symbol:192052
Název školení:UPLATŇOVÁNÍ DPH V ROCE 2019 A ZMĚNY PRO ROK 2020
Místo konání:DK SLÁVIE (bývalý „Armáďák“), Jirsíkova 2, České Budějovice (mapa a popis cesty)
Datum:3. 12. 2019
Časový rozvrh:9 - 13 h
Lektor:Ing. Václav Benda
V ceně zahrnuto:Součástí účastnického poplatku jsou písemné podklady a malé občerstvení.
Účastnický poplatek:1936 Kč včetně DPH (21%)
Přihlásit se

Kontakt