Kres.info

DAŇ Z PŘÍJMŮ PRÁVNICKÝCH OSOB, DAŇOVÉ PŘIZNÁNÍ

Komu je kurz určen

pro pracovníky ekonomických útvarů

Obsah

Výklad nejdůležitějších zákonných ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů a zákona č. 593/1992 Sb., o rezervách dle znění platného pro rok 2019 a informace o připravovaných změnách pro zjištění základu daně z příjmů platných pro zdaňovací období roku 2020. Výklad bude zaměřen na oblast daňově účinných a daňově neúčinných nákladů, příjmů osvobozených od daně z příjmů právnických osob, transformace výsledku hospodaření na základ daně, odčitatelných položek, slev na dani, příjmů zdaňovaných srážkovou daní, atd. Upozornění na problematiku uplatnění daňové ztráty. Podávání daňových přiznání. Zásadní stanoviska MF ČR a závěry Ústavního soudu ČR a Nejvyššího správního soudu ČR v oblasti daně z příjmů právnických osob v návaznosti na další zákonné normy. Diskuze a dotazy.

Základní informace

Variabilní symbol:192078
Název školení:DAŇ Z PŘÍJMŮ PRÁVNICKÝCH OSOB, DAŇOVÉ PŘIZNÁNÍ
Místo konání:Dům kultury m. Ostravy (dříve DK Vítkovice), 28. října 124, Ostrava (mapa a popis cesty)
Datum:12. 12. 2019
Časový rozvrh:9 - 13 h
Lektor:Ing. Christian Žmolík , Ing. Martin Gorčík
V ceně zahrnuto:Součástí účastnického poplatku je malé občerstvení a písemné materiály.
Účastnický poplatek:1815 Kč včetně DPH (21%)
Přihlásit se

Kontakt