Kres.info

Ing. Sklenář Tomáš

Zaměstnání

Poradce ministryně pro místní rozvoj a spoluautor stavebního zákona a prováděcích vyhlášek.

Info

Od roku 1976 pracoval na úseku územního plánování střídavě na úrovni města a okresu v Kolíně a od roku 2001 na Ministerstvu pro místní rozvoj v odboru územního plánování ve funkci vedoucí oddělení koncepčního a metodického odboru územního plánování a od roku 2013 do 2016 byl ve funkci ředitele odboru územního plánování. V současnosti působí jako poradce ministryně pro místní rozvoj. Je spoluautorem nového stavebního zákona, jeho prováděcích vyhlášek na úseku územního plánování a zákona o změně některých zákonů souvisejících s přijetím nového stavebního zákona a zákona o vyvlastnění. Je členem předsednictva Asociace pro urbanismus a územní plánování ČR. Územní plánování přednáší na denním studiu České zemědělské univerzity a příležitostně na kurzech na ČVUT, Fakultě stavební a Fakultě architektury. Je spoluautorem odborné publikace „Pořizování územně plánovací dokumentace“ (Nadace ABF), publikací Nový stavební zákon v teorii a praxi (Linde Praha), Prováděcí předpisy k novému stavebnímu zákonu s poznámkami (Linde Praha), Komentář ke stavebnímu zákonu a předpisy související (Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk), autorem odborných statí publikovaných v uplynulých patnácti letech v odborném tisku (Urbanismus a územní rozvoj) a ve sbornících konferencí. Je autorem mnoha metodických pokynů na úseku územního plánování, členem a předsedou zkušební komise ke zkouškám zvláštní odborné způsobilosti na úseku územního plánování. Je autorem vymezení průmyslové zóny Kolín - Ovčáry, kde je dnes umístěna automobilka TPCA.

Kontakt