Kres.info

Ing. Benda Václav

Zaměstnání

spoluautor zákona

Info

Vysokou kolu ekonomickou v Praze absolvoval v roce 1980. Od roku 1980 do roku 1990 pracoval v Ústavu racionalizace stavebnictví v oblasti tvorby cen stavebních prací a později oblasti organizace a řízení stavebních podniků. Od roku 1990 pracoval nejprve na Federálním ministerstvu financí a od roku 1993 na Ministerstvu financí České republiky v oblasti legislativy daně z přidané hodnoty (DPH). Od roku 1993 do roku 2004 pracoval ve funkci vedoucího oddělení legislativy DPH. Aktivně se podílel na přípravě jak zákona o DPH platného od 1. 1. 1993 a jeho četných novel, tak i nového zákona o DPH platného od 1. 5. 2004, kdy Česká republika vstoupila do Evropské unie. Od 1. 8. 2004 pracuje v soukromé daňově poradenské firmě a nadále se ve své přednákové a publikační činnosti zaměřuje na oblast DPH. Spolupracuje nadále na přípravě právních předpisů v oblasti DPH.

Kontakt