Kres.info

JUDr. Darebný Josef

Zaměstnání

-

Info

Vystudoval Právnickou fakultu UK v Praze. Od roku 1986 pracoval na Ministerstvu financí v oblasti bytové problematiky. Od roku 1996 pracoval jako komerční právník a v současné době působí na Ministerstvu pro místní rozvoj,opět se zabývá bytovými otázkami. Lektoroval řadu seminářů na téma Nájem bytů a nebytových prostor.

Kontakt