Kres.info

Ing. Janoušek Karel

Zaměstnání

-

Info

Pracoval v podnikatelských firmách i neziskových organizacích s různými obory činnosti s různým pracovním zařazením. Od roku 1992 do roku 2006 pracoval na Finančním ředitelství v Ostravě v oblasti daně z příjmů právnických osob. Jeho specialitou jsou cestovní náhrady, daň silniční a problematika pouívání vozidel. Odborné veřejnosti je znám také z lektorské a iroké publikační činnosti.

Kontakt