Kres.info

ORGANIZAČNÍ POKYNY A OBCHODNÍ PODMÍNKY SMLOUVY

1. Účastnický poplatek poukažte na účet firmy. Účastnický poplatek lze hradit pouze bezhotovostně. Platby v hotovosti při prezenci vzhledem k EET nebudou přijaty. (Lze nahradit pouze útržkem složenky A nebo potvrzením banky o vložení vkladu na účet firmy). Daňový doklad obdrží účastníci při prezenci.


PŘIHLÁŠKY ZASLANÉ POŠTOU NEPOTVRZUJEME. POTVRZENÍ OBDRŽÍTE POUZE U PŘIHLÁŠEK ZASLANÝCH PROSTŘEDNICTVÍM WEBOVÝCH STRÁNEK (www.kres.eu), VE KTERÝCH JE SPRÁVNĚ UVEDENA E-MAILOVÁ ADRESA ODESÍLATELE.

2. Storna přihlášek (bez uvedení důvodů) přijímáme do 3 pracovních dnů před termínem konání. Místo přihlášeného účastníka je možná účast náhradníka.

3. Účastnický poplatek v případě neúčasti nevracíme, pouze zašleme daňový doklad a případné příslušné písemné materiály. Při neuskutečnění akce ve sjednaném termínu z důvodů, které pořadatel nemohl předpokládat, bude řádně přihlášeným účastníkům nabídnuto náhradní plnění nebo vrácen účastnický poplatek. Jiné náhrady pořadatel neposkytuje.

4. Uzávěrka doručených přihlášek je 5 pracovních dnů před konáním akce. Po tomto datu se lze přihlásit po telefonické domluvě (zařazení účastníků provádíme dle došlých přihlášek až do vyčerpání kapacity sálu).

5.Vyplněním e-mailové adresy poskytuje účastník souhlas se zasíláním informací o pořádaných akcích firmy KRES, spol. s r. o.

6. Vyplněním a odesláním závazné přihlášky přihlašující organizace akceptuje nabídku pořádající KRES, spol. s r. o. a souhlasí s podmínkami smlouvy.

 

Kontakt