Kres.info

Organizační pokyny a podmínky smlouvy

  1. Účastnický poplatek poukažte na účet firmy. Účastnický poplatek lze zaplatit na místě, platbu v hotovosti vyznačte v přihlášce. Daňový doklad obdrží účastníci při prezenci.

    PŘIHLÁŠKY ZASLANÉ POŠTOU NEPOTVRZUJEME. POTVRZENÍ OBDRŽÍTE POUZE U PŘIHLÁŠEK ZASLANÝCH PROSTŘEDNICTVÍM WEBOVÝCH STRÁNEK (www.kres.eu), VE KTERÝCH JE SPRÁVNĚ UVEDENA E-MAILOVÁ ADRESA ODESÍLATELE.
  2. Storna přihlášek z organizačních důvodů přijímáme do 5 pracovních dnů před termínem konání. Místo přihlášeného účastníka je možná účast náhradníka.
  3. Účastnický poplatek v případě neúčasti nevracíme, pouze zašleme daňový doklad a případné příslušné písemné materiály. Při neuskutečnění akce ve sjednaném termínu z důvodů, které pořadatel nemohl předpokládat, bude řádně přihlášeným účastníkům nabídnuto náhradní plnění nebo vrácen účastnický poplatek. Jiné náhrady pořadatel neposkytuje.
  4. Uzávěrka doručených přihlášek je 5 pracovních dnů před konáním akce. Po tomto datu se lze přihlásit po telefonické domluvě (zařazení účastníků provádíme dle došlých přihlášek až do vyčerpání kapacity sálu).
  5. Vyplněním e-mailové adresy poskytuje účastník souhlas se zasíláním informací o pořádaných akcích firmy KRES, spol. s r. o.
  6. Vyplněním a odesláním závazné přihlášky přihlašující organizace akceptuje nabídku pořádající KRES, spol. s r. o. a souhlasí s podmínkami smlouvy.

Kontakt